Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Bi-Hem Max - Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Lọ 60 viên. BI-HEM MAX - HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ. LỌ 60 VIÊN
1 x 525.000
525.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
525.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 525.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 525.000

Phiếu ưu đãi