Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Viên ngậm Colgenix - Hỗ trợ giảm ho, đau rát họng. Hộp 5 vỉ x 5 viên. VIÊN NGẬM COLGENIX - HỖ TRỢ GIẢM HO, ĐAU RÁT HỌNG.
1 x 50.000
50.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
50.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 50.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 50.000

Phiếu ưu đãi