Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Nhiệt kế điện tử Omron MC 246 NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ OMRON MC 246.
1 x 95.000
95.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
95.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 95.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 95.000

Phiếu ưu đãi