Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Godama GODAMA, THUỐC KHAI THÔNG HUYẾT MẠCH TỪ NHẬT BẢN.
1 x 1.188.000
1.188.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
1.188.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1.188.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.188.000

Phiếu ưu đãi