Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× ảnh đại diện que thử tiểu đường accu chek active 25 QUE THỬ TIỂU ĐƯỜNG ACCU CHEK ACTIVE HỘP 25 CÁI.
1 x 238.000
238.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
238.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 238.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 238.000

Phiếu ưu đãi