Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ảnh đại diện hộp que thử tiểu đường accu chek performa hộp 50. QUE THỬ TIỂU ĐƯỜNG ACCU CHEK PERFORMA 50 CÁI.
1 x 515.000
515.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
515.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 515.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 515.000

Phiếu ưu đãi