Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× que thử đường huyết onetouch select 1 QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT ONETOUCH SELECT HỘP 10 CÁI.
1 x 102.000
102.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
102.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 102.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 102.000

Phiếu ưu đãi