Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Que thử tiểu đường Safe Accu 1 QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT SAFE ACCU HỘP 50 CÁI.
1 x 145.000
145.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
145.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 145.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 145.000

Phiếu ưu đãi