Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Buona PEGinpol Bustine - Bột pha hỗn dịch uống nhuận tràng. Hộp 20 gói x 5g. BUONA PEGINPOL BUSTINE - BỘT PHA HỖN DỊCH UỐNG NHUẬN TRÀNG. HỘP 20 GÓI x 5G.
1 x 255.000
255.000
Số lượng Còn 300 sản phẩm
255.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 255.000
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 255.000

Phiếu ưu đãi