Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Kẹo dẻo Canxi D Ích Nhi. KẸO DẺO CANXI - D ÍCH NHI - HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO.
1 x 6.500
6.500
Số lượng Còn 300 sản phẩm
6.500
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 6.500
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 6.500

Phiếu ưu đãi